Bảng phí dịch vụ - Bạn hài lòng, chúng tôi mới thu phí!

MIỄN PHÍ

/tháng

 • Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ
 • Doanh thu < 100 triệu/năm
 • Hỗ trợ 8/7
 • Không giới hạn HÀNG HÓA
 • Không giới hạn ĐƠN HÀNG
 • Không giới hạn CHỨC NĂNG
 • http://ten-cua-hang.unn.vn

CƠ BẢN

50k/tháng

 • Doanh nghiệp vừa
 • Doanh thu < 2 tỉ/năm
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn HÀNG HÓA
 • Không giới hạn ĐƠN HÀNG
 • Không giới hạn CHỨC NĂNG
 • http://ten-cua-hang.unn.vn

NÂNG CAO

100k/tháng

 • Doanh nghiệp lớn
 • Doanh thu < 10 tỉ/năm
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn HÀNG HÓA
 • Không giới hạn ĐƠN HÀNG
 • Không giới hạn CHỨC NĂNG
 • http://ten-cua-hang.unn.vn

SIÊU CẤP

200k/tháng

 • Siêu doanh nghiệp
 • Không giới hạn doanh thu
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn HÀNG HÓA
 • Không giới hạn ĐƠN HÀNG
 • Không giới hạn CHỨC NĂNG
 • http://ten-cua-hang.unn.vn

Bảng giá phần cứng - *tùy chọn - Thiết bị kèm theo khi sử dụng phần mềm

Project Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

Project Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.

Project Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.